Rideklubben CapaCity Showjumping Center (CSC) hører hjemme på CapaCity.

For mere info se klubbens Facebook og Hjemmeside